Formularz rejestracyjnyAdministratorem danych osobowych klientów systemu dostępnego pod adresem www.iss.scriba.com.pl jest Wydawnictwo Scriba Janina Frączek i Joanna Jaszczyszyn s.c.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień klienta.
Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz przesyłanie przez firmę Wydawnictwo Scriba Janina Frączek i Joanna Jaszczyszyn s.c. informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Akceptuję przesyłanie dokumentów (w szczególności faktur, faktur korygujących, faktur proforma, duplikatów faktur, not, not korygujących, wezwań do zapłaty) drogą elektroniczną (e-mail) oraz kontakt drogą telefoniczną zgodnie z przepisami art. 106a. - 106q. ustawy z dnia 11 marca 2005 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 j. t., z późn. zm.)